Kineziotaping

K dalším účinkům kineziotapingu patří, že snižuje vnímání bolesti, koriguje funkci svalů (efektivně působí při stimulaci a tlumení svalového napětí, je výborný pro regulaci svalové únavy a předcházení křečím) a v neposlední řadě zvyšuje kloubní stabilitu.